I Ørestad Syd er endnu en landskabsetape afsluttet. Det gælder denne gang arealet på hjørnet af Asger Jorns Allé og Richard Mortensens Vej, hvor grundejerforeningen i fællesskab med ejendomsselskabet Balder har plantet 100 træer.

Træerne er anlagt som tætte “træbede” i et bælte ud mod gaden imellem felter af blomster, græsser og buske.

Først 100, så 1000
Plantningen af de mange træer sker som led i en større helhedsplan for området, som grundejerforeningen udfører i etaper. Helhedsplanen har til formål at plante flere tusinde nye træer i området, som skal skabe læ omkring brugbare pladser og plæner. Projektet begyndte allerede i 2016, hvor foreningen plantede de første 70 træer ud for Café 8TALLET. Efter årets etape er i alt 450 træer plantet, og mange flere vil komme til.

Grobund for nye partnerskaber
Årets etape er desuden resultat af et partnerskab mellem grundejerforeningen og Balder, som sammen finansierede projektet, som også indeholder en brandvej, et serviceareal til bygningen, en skaterampe til børn og et stort trædæk.

I 2016 og 2017 indgik grundejerforeningen desuden partnerskab med kommunen, som dengang leverede de mange træer som såkaldte “partnerskabstræer”. Da grundejerforeningen arbejder med begrænsede midler, muliggør partnerskaberne en mere ambitiøs, grøn helhedsplan for området.