Enkelte træer i Ørestad Syd er i så dårlig stand, at man er blevet nødt til at fælde dem. Til gengæld erstatter man dem med nye træer, og i den forbindelse forbedrer man samtidig jorden, så træerne får bedre vækstbetingelser.

Rodnettet i de eksisterende træer har været for dårligt, så de nærmest ikke har vokset de seneste år. Der har ikke været de fornødne forhold i jorden. Så i stedet for, at de står og ser triste ud og muligvis vælter i en kommende storm, har Grundejerforeningen besluttet at fælde dem, for derefter at forbedre jorden og plante nye træer.

Det er alt sammen et led i en større Helhedsplan for Ørestad Syd, hvor man de kommende år vil forbedre udearealerne med flere træer, der skal skabe læ og hyggelige byrum. Hold øje med næste udgave i Ørestad Avis – der kommer en mere uddybende historie om alt det, der kommer til at ske resten af året i Ørestad Syd.