Det er ved at være den tid på året, hvor frosten skaber udfordringer for fodgængere og trafikanter på veje, fortove og stier. Men som altid er grundejerforeningerne kommet vinteren lidt i forkøbet.

Billede: Grøn Vækst

Grundejerforeningernes vinterberedskab står klar til at rydde og salte på vores private fællesveje og stier.

Salt er hårdt for planterne, og derfor bliver der sat saltværn op, hvor der for nylig er plantet nye træer og blomstrende planter.

Skånsomt salt-alternativ
I Byparken skånes ny beplantning ved at salte med det miljøvenlige tømiddel kaliumformiat. Det gælder også Løvtagets beplantning, som går gennem parken i nord/sydlig retning. I Skovbrynet sendes regn og tøvand ikke videre, men håndteres i små bassiner, hvor salt langsomt ville udrydde planterne i bassinerne.