Værsgo at slå dig ned! Sivegaden i Ørestad City har fået en bilfri og blomsterrig makeover. Forsøget med nye aktivitetszoner er midlertidigt og varer indtil slutningen af april.

Sivegaden er spærret af for kørsel og indrettet med stole, borde og blomsterkasser. Det skyldes et midlertidigt byrumsforsøg. Foto: GFS Ørestad

I fredags etablerede Grundejerforeningen Ørestad City to bilfri aktivitetszoner på Sivegaden. Gaden er spærret af for kørsel, dekoreret med påskepynt - og så er den indrettet med stole, borde og blomsterkasser.

Den forestående påske har også allerede sat sit præg: Gadens træer er pyntet op med påskeæg i friske forårsfarver.

... og så er den midlertidige asfaltbelægning malet op med kridt!

Kvit og frit - kridt er et hit

Skal vi tegne? Grundejerforeningen uddeler i samarbejde med de lokale butikker poser med kridt, så alle, der har lyst, kan være med til at fylde gaden med flotte tegninger og forårsstemning.

Tak til alle, der allerede har været med til at gøre gaden lidt sjovere!"Skal vi tegne?" Der er gratis kridt foran butikkerne Estate og Rasoi. Foto: GFS Ørestad

De midlertidige tiltag på Sivegaden er et forsøg, som handler om at forbedre rammerne for aktivitet. Der er for eksempel ofte en del uvedkommende trafik på gaden, som har det med at dulme aktiviteten.

Forsøget er planlagt til at vare i en hel måned, hvilket betyder, at afspærringen opretholdes indtil slutningen af april. Alle erfaringerne indgår i arbejdet med at videreudvikle gaden – og forhåbentlig indløse dens potentiale i fremtiden.

Reetablering i vente

Der arbejdes sideløbende på en plan for at reetablere belægningen på Sivegaden over de næste år, hvilket mange beboere og forretningsdrivende glæder sig til.

Reetableringen er et omfattende projekt, som bl.a. har afventet afslutningen på de seneste byggerier. Sivegaden er imidlertid højt prioriteret af grundejerforeningen, som ejer og står for videreudviklingen af gaden.

Det nuværende byrumsforsøg er derfor også et led i den fysiske reetablering, fordi foreningen bliver klogere på, hvordan den kan bidrage til at skabe mere liv i gadeplan igennem den fysiske indretning af Sivegaden.De to bilfri zoner er blandt andet indrettet med blomsterkasser. Der er især smæk på lilla og gule hornvioler. Fotos: GFS Ørestad