Minusgraderne kan mærkes på kinderne og ofte også under fødderne, og de tilfrosne søer og kanaler ser indbydende ud. Men det er ikke tilladt at færdes på isen, medmindre der står et skilt om, at færdsel er tilladt.

Der er is og sne på Ørestads søer og kanaler, men isens tykkelse skal måle mindst 16 cm, før det er sikkert og lovligt at færdes på den. Her er Bydelskanalen på Arne Jacobsens Allé fotograferet / Foto: GFS Ørestad

Ørestads kanaler og søer er blandt de anlæg, hvis overflader er frosset til - og det er noget, der kan trække i støvlerne og skøjterne.

Det kan være fristende at lade sig lokke ud, når isen ser stabil ud, og andre gør det. Men det er ikke tilladt at færdes på isen, medmindre der står et skilt om, at færdsel er tilladt.

Dette er de gældende regler for alle søer og kanaler i Københavns Kommune - og derfor også i Ørestad.

Hvornår er isen sikker?

Ifølge Ørestad Vandlaug, som ejer og vedligeholder søerne og kanalerne i bydelen, skal isen være minimum 16 centimeter tyk på kanalerne og 18 centimeter tyk på søerne i Ørestad Syd, før det er ansvarligt at give tilladelse til at færdes på den.

Indtil isen opnår denne tykkelse, er det altså både usikkert og ulovligt at opholde sig på den.

Andre faktorer spiller også ind, når sikkerhedsforholdene vurderes. Der må for eksempel ikke være store luftbobler under isen, og der må ikke være stubbe og anden beplantning, som gennembryder isen. Forhold som disse svækker isens styrke uanset tykkelsen.

Måler isen løbende

Det kan tage flere uger med frost, før isen når den rette tykkelse. Vandlauget er klar over, at mange beboere glæder sig over den tykke is og muligheden for at gå på den. Derfor bliver isens tykkelse målt løbende, og der tøves ikke med at godkende færdsel, når dette er lovligt og ansvarligt.

Ifølge vandlaugets målinger er isen cirka 10 centimeter tyk de fleste steder. Der er endnu ikke målt over 11,5 centimeter nogen steder.