Den 1. juni 2021 er Pia Vannacci Elnif tiltrådt som sekretariatsleder i GFS Ørestad, grundejerforeningernes fælles sekretariat. Sammen med resten af sekretariatet skal hun betjene foreningernes bestyrelser og varetage videreudviklingen af Ørestads byrum, parker, pladser, kanaler og private fællesveje.

Pia Vannacci Elnif er ansat som sekretariatsleder i GFS Ørestad, grundejerforeningerne i Ørestads fælles sekretariat. Foto: GFS Ørestad

“For mig er det en unik mulighed at få lov til at arbejde med bæredygtig byudvikling og bestyrelsesbetjening i en del af København, hvor der sker så meget inden for bynatur, kultur og byliv”, fortæller Pia:

“Jeg glæder mig helt vildt til sammen med resten af sekretariatet at videreudvikle Ørestads fællesarealer og være med til at sikre den grønne omstilling af driften”.


Pia Vannacci Elnif er uddannet cand.mag. i retorik med økonomi som tilvalgsfag og kommer senest fra en stilling som teamleder i Banedanmarks kommunikationsafdeling, hvor hun blandt andet har haft ansvar for borgerdialog og strategisk kommunikation.

Se, hvem der ellers sidder i grundejerforeningssekretariatet, her.