Amager Fælled Øst

...er foreningen af grundejere øst for fælleden langs Ørestads Boulevard mellem Ørestad Nord og Ørestad City, hvor blandt andet Solstriben og Ørestad Friskole ligger. Grundejerforeningen er her særlig i Ørestad-regi, da her ikke er nogen større fællesarealer. Hver enkelt boligejer på Solstriben samt hver organisation vedligeholder sine egne arealer, mens Københavns Kommune er vejmyndighed og drifter veje, stier og belysning i området.

Derfor har grundejerforeningen heller ingen særlig driftsøkonomi og yder kun et mindre medlemsbidrag til grundejerforeningernes fælles sekretariat, GFS Ørestad, hvis eneste administrative opgave er betjening ved generalforsamlinger og løbende kommunikation.