Bedene på Grønningen i Ørestad Nord bliver nu hjem for omkring 17 nye træer.

Træerne plantes i uge 51, da det er mest hensigtsmæssigt, at de sættes på denne årstid.

Udviklingen af Grønningen og Den Landskabelige Kanal er planlagt som særligt indsatsområde i 2016. Når grundejerforeningen allerede nu går igang med at udføre beplantningsplanen for Grønningen, er det fordi en række af de såkaldte ammetræer, som stod i bedene, blev konstateret udgået tidligere på året.

Derfor "fyldes der op" i bedene nu med blivende træer. Ammetræerne har haft til funktion at skabe det mikroklima i jorden, som de øvrige, blivende træer har brug for.

Fugle-kirsebær giver smuk løvspring til maj
De nye træer, som plantes nu, vil øge diversiteten i Grønningens beplantning. Træerne er af to sorter:

  • Fugle-Kirsebær (Prunus avium), som kan blive op til 20 meter højt. Træet vokser typisk i skove og hegn. Frugten er 9-12 mm, sortrød eller gul og sød i smagen. Fugle-Kirsebær har en smuk blomstring ved løvspring i maj. Træet findes overalt i Europa og forventes at være indført til Danmark for over 1000 år siden.
  • Stilk-Eg (Quercus robur, billedet), også kaldt Almindelig Eg, bliver op til 30 meter højt. Træet er i Danmark almindeligt set i skove og krat. Træet sætter med års mellemrum mange agern (oldenår), der gerne ædes både af fugle og pattedyr. Egene er de længstlevende danske træarter og kan sagtens blive 800 år gamle, hvis de får lov at stå.

Lokal jordforbedring styrker træernes levedygtighed
Grønningens jordforhold kan være en udfordring for beplantningen, og derfor foretages der en lokal jordforbedring i bedende. Det sker ved, at man tester dræningenskapaciteten omkring de specifikke huller, udgraver og tilfører en halv kubikmeter god muld, inden de nye træer sættes.

Grønningens jord vil forbedres løbende, når rødder og dyr skaber hulrum og løvfald omsættes til ny muld. Udover træerne, plantes også nyt budskads - i alt 10 buske - i det nordøstlige bed langs den tværgående sti op mod Tietgenkollegiet.

Ammetræer hjælper øvrige træer op
Grundejerforeningens driftsfolk konstaterede tidligere i år, at de såkaldte ammetræer på Grønningen var gået ud. Derfor måtte de fældes.

Ammetræer er træer, som udelukkende plantes for at hjælpe andre blivende træer op. Ammetræerne skulle egentlig være fældet for flere år siden, som man typisk gør, men på grund af langsom vækst har de fået lov at stå i længere tid.

Ammetræer vokser hurtigere op, end blivende træer som eg og kirsebærtræer, og "presser" dermed de blivende træer til at sætte stærkere rodnet og "kæmpe" om lys og næringsstoffer. Det gør de blivende træer mere robuste.

Med andre ord, så presser ammetræerne de blivende træer til at klare sig selv. Når det er opnået, bliver ammetræerne ryddet. Det er vigtigt, at ammetræerne bliver ryddet inden de rodfæstes, da det på sigt kan have modsat virkende effekt og kvæle de blivende træer.

Generelt bliver der aldrig fældet træer i Ørestad, medmindre de er syge eller døde eller af andre årsager ikke må blive stående.