Beboere i Arenakvarteret og Ørestad Syd kan glæde sig til et opgraderet parkanlæg ved rotunden ved Kalvebod Fælled Skole. “Skovpladsen,” som anlægget også hedder, får nemlig en makeover, som skal gøre den frodigere og rarere at opholde sig på.

“Skovpladsen” bliver opgraderet med flere træer, bær, blomster, forhøjninger i terrænet og siddepladser / Foto: GFS Ørestad

Skovpladsen anlægges med masser af træer, bærbuske og blomsterbede. Derudover bliver terrænet hævet ud mod Ejler Billes Allé og rotunden på Else Alfelts Vej, så pladsen forekommer mere afskærmet. På den måde vil Skovpladsen ikke blot forskønne området, men også kunne bruges til leg og ophold.

Endelig bliver betonklodserne ud mod rotunden og vandrendens cirkelformede betonkant beklædt med træ, som gør det mere behageligt at sidde ned. Forbedringen smitter derfor også lidt af på området som kiss ‘n ride-zone til skolen.

Anlægsarbejdet står på fra den 8. til den 22. december og udføres af anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst.

Tag en bid af Skovpladsen
Skovpladsen bliver samtidig en lokal nyttehave til glæde for beboerne. Der er nemlig både frugttræer, bærbuske og krydderurter med i plantemikset, og det bliver tilladt for alle at høste de lækre råvarer.

Det spiselige indhold er udvalgt til at kunne tåle de krævende vind- og jordbundsforhold i området og tæller blandt andet havtorn, stikkelsbær, ribs, solbær, vildæble, vildpære, citrontimian, salvie og jordbærrabarber.

Beboernes idé
Idéen om at afskærme og begrønne Skovpladsen er opstået og udviklet på Grundejerforeningen Ørestad City Syds samtalevandringer med kvarterets beboere.

I løbet af 2020 har foreningen ligeledes placeret borde- og bænkesæt forskellige steder i kvarteret, beklædt overgangene med betonklodser på Byfælleden med træ og klippet stier i Byfælledens vilde græs. Alle tiltagene er udsprunget fra de gode samtaler med beboerne.Der kommer meget mere beplantning på Skovpladsen / Visu: Grøn Vækst