Universitetskvarteret får nu udendørs strømstik til vinterbelysning og arrangementer langs Universitetskanalen. Gravearbejdet vil tage en måneds tid.

Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter etablerer udendørs strømstik på udvalgte områder langs Universitetskanalen. De nye strømudtag vil give bedre muligheder for at afholde arrangementer udendørs og opsætte vinterbelysning samt evt. permanent lys i fremtiden. Det vil sikre strøm til faste traditioner som Campus Cup, Ørestad Kulturdag og lystændingsfest.
Tidligere er der bl.a. blevet trukket strøm til en lysinstallation under broen på Rued Langgaards Vej via en mast, som for nylig blev væltet i kanalen. Den kommende permanente løsning sikrer en stabil strømforsyning, der er mindre udsat for hærværk.
Vi forventer, at arbejdet tager en god måneds tid. Der bliver gravet på Kaj Munks Vej og Emil Holms Kanal. Entreprenøren udfører et lille stykke ad gangen, så hele området ikke lukkes af og fremkommeligheden sikres i hele perioden.