Se udsnit af arbejdstegningen og læs om de arter, der plantes i Byparken

Der graves på livet løs i Byparken i Ørestad City. Her anlægger grundejerforeningen en masse ny beplantning og belysning som tidligere omtalt i avisen og vores nyhedsbrev (OBS: tilmeld dig på www.Orestad.net). Tegningen viser et udsnit af projektområdet nord for beachvolleybanen.

Sikring af træernes overlevelse og vækst
Hovedvægten i projektet er plantning af en masse nye træer. Det bliver bl.a. Skovfyr, Stilk Eg og Vinter Eg, Hasselnød, Avnbøg, Hjertebladet El, Rødel og Bævreasp. Træerne plantes i forskellige såkaldte små ‘biotoper’, som er arealer med særlig koncentration af beplantninger, som skaber et mikrohabitat for både smådyr og planter. Dette sikrer en god miljømæssig sammenhæng i områderne, og det vil på sigt styrke træernes overlevelsesevne og vækst.

Frugt, nødder og krat
Der plantes desuden frugt og nøddetræer i nogle af biotoperne. Dette bliver æble- og blomme-træer, kastanie og hasselnød. Mellem træerne sættes også krat som fx Hvidtjørn og Skovhindbær.

Læs mere om projektet på: http://orestad.net/city/news-article/article/belysning-traeer-og-vild-natur-til-byparken.html