Langs østsiden af Nrd. Landkanal er der det sidste stykke tid blevet fældet krat, buske og træer, da der skal igangsættes en større oprensning af kanalen.

En sådan oprensning kræver store maskiner, som skal have plads til at arbejde, og man har derfor været nødsaget til at fjerne store dele af beplantningen.

Vestamager Pumedigelav renser kanalen for at sikre gennemstrømning, og samtidig med, at man fælder noget af beplantningen for at kunne komme til med maskinerne, så sikre man også, at visse træer ikke vokser sig alt for store, da det kan medfølge erosion og nedbryde siderne af kanalen. Krat, buske og små træer kan til gengæld holde på jorden, så de får lov til at vokse op igen.

Vi følger arbejdet og opdatere via hjemmesiden, når vi ved mere om det videre arbejde.