Et nyt projekt med Miljøpunkt Amager i spidsen skal undersøge, hvordan man designer indbydende byrum, som samtidig skærmer imod luftforurening. Forarbejdet er på plads, og næste skridt er at indsamle data fra to pilotområder – begge to i Ørestad.

Visualisering: Gehl Architects

460 københavnere dør hvert år for tidligt på grund af luftforureningen i byen. ”Det svarer til mere end hvert 10. dødsfald”, skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune om tallet, som de fleste nok vil være enige i, ikke er i tråd med visionen om København som en bæredygtig storby.

Men måske kan man ændre billedet ved hjælp af nytænkende byudvikling? Det mener forskerne, arkitekterne og de lokale kræfter bag projektet Thrive Zone Amager.

Rene ruter

Kort fortalt har Thrive Zone Amager til formål at hjælpe byplanlæggere med at dæmpe den skadelige luftforurening i byens rum. Dels ved at etablere attraktive ruter, som leder væk fra områder med høj koncentration af partikelforurening, og dels ved at tilføre områderne ”partikelbarrierer” i form af tæt beplantning, som kan optage skadelige tungmetaller.

Det vil især gavne børn, som ofte færdes ”i udstødningshøjde”.

Forarbejdet er allerede gjort. Copenhagen Solutions Lab, som er en del af Københavns Kommune, har samarbejdet med Google om at måle alle Københavns gader for luftforurening, og det er disse luftmålinger, som Thrive Zone Amager bygger ovenpå.

The Ørestad Connection

I samarbejde med Miljøpunkt Amager og Gehl Architects skal målingerne nu danne grundlag for nogle konkrete byrumsforsøg med renere luft til københavnerne. Og det skal ske lige her i Ørestad.

Miljøpunkt Amager, som koordinerer projektet, har netop taget hul på den næste fase, som handler om at få detaljeret viden om Ørestads-beboernes bevægelsesmønstre og synspunkter på bydelen, samt den helt lokale luftforurening i parkerne og på de mindre veje og stiforbindelser.

Der er særligt fokus på områderne omkring Islands Brygge Metrostation og Ørestad City, hvor grundejerforeningerne stiller arealer til rådighed for projektet. Og du kan også være med!

Du kan være med i projektet på to måder

Den ene måde er ved at besvare et spørgeskema. Spørgsmålene drejer sig om din daglige færden, brug og opfattelse af bydelen. Spørgeskemaet er anonymt og tager cirka 10 minutter. Tryk her for gå til spørgeskemaet.

Den anden måde er at bære en sensor, som måler luftforureningen lige dér, hvor du færdes. Du har mulighed for at bære sensoren i en enkelt dag i uge 8 eller hele ugen. Skriv til Miljøpunkt Amager på maja@miljopunkt-amager.dk, hvis du har lyst til at være med.

Sammen med Googles luftmålinger vil borgernes beretninger og super-lokale målinger give et præcist billede af den lokale forurening og derved pege forskerne og byplanlæggerne i retning af, hvor der bør sættes ind.

Støttet af Action Fund

Thrive Zone Amager er et af kun seks europæiske projekter i år, som er støttet af ICLEI’s Action Fund. Fonden financierer datadrevne udviklingsprojekter, som bygger bro til et bæredygtigt Europa.

Projektet udføres i samarbejde med Gehl Architects, konsulenthusene Backscatter og Studio Profondo, Copenhagen Solutions Lab og Utrecht University i Holland.