Med mindre de sidste dages snevejr har forsinket processen, er Ørestad Boulevard åben fra mandag i uge 11.

Den seneste uges tid har HOFOR været i gang med at koble Bella Kvarter på Ørestads kanalsystem via pumpesystemer på tværs af Ørestad Boulevard. I den forbindelse har man været nødsaget til at spærre vejen i nogle uger, mens arbejdet har sået på.

Med det kommende pumpesystem kan man lede store mængder regnvand fra Bella Kvarter ud i kanalen, og man mindsker dermed risikoen for oversvømmede områder, hvis der fx skulle komme skybrud. I Ørestad bliver regnvand fra fx bygningers tage ledt ud i kanalerne i stedet for ned i kloakken. Man adskiller dermed regnvand fra spildevand, og det er med til at mindske presset på kloaknettet, som ikke altid kan følge med, hvis det regner kraftigt.