Grundejerforeningen Ørestad City er klar med en strategi for udviklingen af byrummet i Ørestads centrale bydel for de næste fem år.

Strategien, der hedder “Summen af liv”, fokuserer på de tre områder natur, urbant miljø og kunst. Disse tre områder skal i samspil forene bydelen og give plads til diversitet og forskelligartede oplevelser.

Grundejerforeningen vil arbejde med at underinddele byområdet i mindre rum og zoner med forskellig identitet og funktion, og samtidig fastholde en overordnet retningslinje for udtrykket i byens miljøer.

Natur dækker over de grønne projekter i bydelen, som skal skabe et æstetisk udtryk, skabe opholdsrum i form af afgrænsninger og læ, og skal tjene et formål i forhold til bæredygtighed, miljø og biodiversitet. Det sker ved at niveaubearbejde landskabet samt søge diversitet i plantetyper, far­ver og sorter.

Urbant miljø dækker over udviklingen af byrummet, som skal skabe rammer for liv, aktivitet, kultur, fællesskaber og mangfoldighed for alle byens brugere, og de næste fem år vil have særligt fokus på inventar, byens pladser og Sivegaden.

Ambitionen er, at kunst og design er byrumsintegreret og bidrager til en sammenhængende oplevelse af Ørestad City, og til oplevelser, refleksion og ophold i bydelen. Dette opnås ved at sammentænke byrumsinventar med kunstnerisk udsmykning og designgreb, også når det handler om ”hverdagsfaciliteter” som belysning, bænke, skilte, lege­pladser osv.

Læs strategien her: orestad.net/strategiplan-city