Lørdag den 21. november kl. 10.00-12.00 afholder vi borgermøde om udviklingen af parkområdet Grønningen. Kom og giv dit besyv med!

Grønningen er Ørestad Nords centrale, grønne lunge, som forbinder bydelen med fælleden. Parkens faciliteter og beplantning er dels baseret på brugernes egne inputs og ønsker, dengang parken blev anlagt.

Siden da har flere arbejdsgrupper arbejdet med at skabe endnu bedre muligheder for parkens beplantning, for ophold, læ, sport og hygge.

Sammen med Opland Landskabsarkitekter har den nuværende arbejdsgruppe udarbejdet planer for den fortsatte udvikling af Grønningen - og her skal vi igen bruge inputs og kommentarer fra parkens brugere.

Kom og hør om planerne, og giv os dine inputs og ønsker, når vi holder borgermøde om parkens udvikling.

Fokus vil være på området mellem Fælledhaven og Karen Blixen Parken samt området omkring kunstgræsbanen - det limegrønne område på kortet.

På mødet vil landskabsarkitekterne fra Opland præsentere skitseforslag for Grønningen. I, beboere, har herefter mulighed for at kommentere og komme med forslag til området ud fra følgende tre teamer:

  • Terræn og beplantning
  • Aktiviteter
  • Stier


Tid:
Lørdag den 21. november kl. 10.00-12.00

Sted: DR Byens reception, Emil Holms Kanal 20, 23000 Kbh. S


Program for dagen


kl. 10.00-10.30 Velkomst og præsentation

kl. 10.30-11.15 Gåtur på Grønningen

kl. 11.15-12.00 Opsamling og drøftelse af forslag

Tilmelding på e-mail jaa@orestad.net