På baggrund af et stort ønske blandt områdets beboere igangsættes arbejdet med trafikdæmpning og begrønning af Tom Kristensens Vej efter sommerferien.

Opdatering d. 8/8: Projektet er forsinket grundet tekniske udfordringer. Vi påbegynder arbejdet mandag den 14. august.


Projektet igangsættes, da der færdes mange børn langs med og på tværs af vejen.

Der etableres to hævede flader for en fartdæmpning på 30 km/t. Det er ligeledes ønsket at forskønne Tom Kristensens Vejs lange, lige forløb og skabe et mere grønt udtryk. Derfor etableres to planteheller, der visuelt indsnævrer gadens bredde for en bedre og smukkere markering af den hævede flade. Se illustration.

D.T. Brolægning & Entreprise ApS starter mandag d. 31/7 og vil være færdige onsdag d. 30/8. De sidste fem dage i projektet vil trafikken blive omdirigeret til brandvejen mellem Radiorækkerne og Universitetshaven Øst efter aftale med ejerforeninger og gårdlaug. Grundejerforeningen reetablerer brandvejen og dertilhørende græsareal, hvis dette tager skade under kørsel. Vær opmærksom på, at datoerne kan rykke en smule pga. vejret, da man ikke kan lægge asfalt i kraftigt regnvejr. Info herom vil følge.

For spørgsmål til projektet kontakt projektleder Arendse Noes Jørgensen fra GFS Ørestad på anj@orestad.net.