Ud over at huse et fiske- og plantesamfund i udvikling indgår bykanalerne også i en anden bæredygtig værdikæde – nemlig Ørestads omfattende og enestående afløbssystem.


Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord danner en fin ramme for Skt. Hans på Grønningen i 2019

Afløbssystemet i Ørestad er nemlig konstrueret som et trestrenget system. Det vil sige, at tagvand, spildevand og vejvand håndteres forskelligt.

Fra tag til bykanal
Spildevand og vejvand, som er forurenet vand, ledes til store rensningsanlæg. Men regnvand fra rene arealer, fx fra alle Ørestads hustage, ledes ned i bykanalerne. Vandet i kanalerne har således aldrig været i forbindelse med forureningskilder. Derfor kan Ørestads gartnere i Grøn Vækst genanvende regnvandet direkte til vanding af de grønne anlæg. I 2019 blev 1.2 mio. liter regnvand brugt til vanding i hele Ørestad.

I det gamle København ledes regnvand, vejvand og spildevand af samme rør til rensning. Det skaber probemer når de store regnskyld rammer byen. Derfor spiller kanalsystemet en væsentlig rolle i at sikre Ørestads huse ved skybrud. Noget, der siden Ørestads planlægning for 25 år siden, er blevet mere og mere aktuelt.

Kan man rense mikrogummi ud af vandet?
I 2017 blev Ørestad Vandlaug partner i et eksperiment, som har undersøgt, om det er muligt at rense mikrogummi fra bildæk ud af vejvand. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Krüger A/S, Aalborg Universitet, Tårnby Forsyning og Ørestad Vandlaug og har bl.a. fundet sted på Vandlaugets eget rensningsanlæg.

Mikrogummi i vandet er et problem, fordi det optages af fiskene og ender i naturen på uforudsigelige måder. Forskningsprojektet har været nogle år undervejs og er det første af sin slags. Det forventes afsluttet til efteråret, hvor resultatet bliver offentliggjort.