De fire store grundejerforeninger i Ørestad har indgået aftaler med APCOA Parking om privat p-kontrol, som skal sikre en mere effektiv kontrol på foreningernes arealer.

Ulovlige parkeringer er et udbredt problem i hele Ørestad. Foto: GFS Ørestad

I løbet af de seneste år har der været udfordringer med ulovlige parkeringer og standsninger på grundejerforeningernes arealer, og der har været svingende kontrol og håndhævelse. Derfor har de fire store grundejerforeninger i Ørestad på forårets generalforsamlinger besluttet at overgå til privat p-kontrol.

Nået længst i Ørestad Syd

Den nye p-kontrol er allerede trådt i kraft syd for Asger Jorns Allé på Else Alfelts Vej, Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej. I løbet af 2021-22 overtager APCOA Parking p-kontrol på resten af de private fællesveje, pladser og grønne områder.

"Når man overgår til ny parkeringskontrol, er der en masse ting, som skal falde helt på plads. Vi har indgået aftalerne og kontrakterne med APCOA om de forskellige områder på grundejerforeningernes arealer, og nu er i vi i gang med de konkrete skilteplaner, oplæring i lokalkendskab - og så videre," siger driftschef i GFS Ørestad Christian Andersen og tilføjer:

"Vi får en del spørgsmål til parkering i øjeblikket, og det kan da også være forvirrende, hvilke regler der gælder hvor. Som udgangspunkt vil jeg derfor opfordre alle til at holde godt øje med de skilte, der er dér, hvor man parkerer. De fleste steder i Ørestad må man kun parkere i meget kort tid eller i et parkeringshus."

Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, hvem der fører kontrol på området, samt hvilket regelsæt der gælder.


FAQ

Hvor kan man parkere i Ørestad?
Du kan parkere i p-huse og langs mange af vejene i Ørestad. Der findes også enkelte parkeringspladser i terræn. Fælles for dem alle er dog, at du kun må parkere i opmærkede båse eller strækninger, hvor det er tydeligt skiltet.

Hvad koster det at parkere i Ørestad?
At parkere i et p-hus koster altid noget, men det kan variere lidt alt efter hvem, der ejer p-huset. Typisk ligger prisen på 9-18 kr i timen. Der er typisk også mulighed for at have et abonnement, hvor du slipper for at betale efter hver parkering.

På vejene er der ikke mulighed for at betale for at holde længere, end det der er angivet på skiltene. På de få parkeringspladser på terræn gælder typisk de samme regler som i p-husene. Men orientér dig på stedet, inden du går fra bilen.

Overtræder du parkeringsreglerne, kan du blive pålagt en p-afgift (pris fra 650 kroner).

Hvordan er reglerne for parkering i Ørestad?
Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en p-afgift.

  • By & Havn driver 15 parkeringsanlæg i Ørestad. Se hvor her.
  • Derudover driver Field's store parkeringsanlæg på deres grund.
  • APCOA er blevet hyret til at varetage p-kontrol på de private fællesveje, som ejes og administreres af de fire store grundejerforeninger i Ørestad. Dette sker gradvist i løbet af 2021-22. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når APCOA fører kontrol i området.
  • Københavns Kommune administrerer parkeringsregler og p-kontrol på kommunale veje samt de private fællesveje, som endnu ikke er overgået til APCOA.
  • Flere parkeringshuse er typisk for beboerne i bygningen. I disse tilfælde er det derfor ikke muligt at parkere som besøgende.


Hvem kontakter jeg, hvis jeg har fået en p-bøde?
Hvis du mener, du har fået en uberettiget p-bøde, skal du kontakte udstederen af den. Alt efter hvor du har parkeret, kan det være forskelligt, hvem der har givet dig afgiften. Det fremgår af skiltning på pladsen, hvem der kontrollerer området.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har brug for handicap-tilladelse?
Du kan kontakte grundejerforeningernes fælles sekretariat, GFS Ørestad, hvis du skal have tilladelse til handicapparkering på en privat fællesvej. GFS Ørestad kan hjælpe dig videre, alt efter om det er noget, sekretariatet selv kan give tilladelse til, eller om det er Københavns Kommune, der skal give tilladelsen.