Onsdag i uge 43 var GFS Ørestad på samtalevandring med otte beboere i Arenakvarteret, hvor både Byhusene, Nordre Fælledkvarteret, Skovkvarteret og også Ørestad Syd var repræsenteret. Læs om turen her!


Samtalevandringen er grundejerforeningssekretariatets nye metode til at afføde helt konkrete idéer til udviklingen - på stedet. Med gåturen skaber vi et forum, i hvilket vi kan tale om byliv, byudvikling, kultur og drift i og af kvarteret, mens vi altså går rundt og ser mulighederne for os.

Uformelt og intuitivt
Det er anden gang, en samtalevandring finder sted i bydelen, og gåturene kaster masser af gode idéer af sig. Én deltager foreslog blandt andet adskillige steder, hvor man kan anlægge et “insekthotel” og mere biodiversitetsfremmende beplantning, mens en anden udpegede, hvor man for eksempel kan etablere et soppebasin eller en kælkebakke.

Gruppen diskuterede også spændende emner som en frugtplantage på Byfælleden med fælles høstdage, stedsspecifik udbedring af trafikale forhindringer og muligheder for legestationer på kvarterets asfalt- og betonpladser.

Alle inputs er vigtige
Alle inputs indgår i et større arbejde hos Grundejerforeningen Ørestad City Syd, som skal munde ud i en udviklingsplan for de kommende års indsatsområder. Næste punkt på grundejerforeningens liste er et borgermøde for alle medlemmer - men ingen dato er vedtaget endnu.