Et tillæg til lokalplanen for Ørestad Nord muliggør opførslen af to boligblokke, der skal rumme almene ungdomsboliger, små almene familieboliger og private kollegieboliger. (Foto: Henning Larsen Architects)

Tillægget blev vedtaget den 12. oktober på Borgerrepræsentationen efter at have været i offentlig høring frem til den 4. august. 

Byggeriet får front ud mod Amager Fælledvej og skal ligge på den tomme grund ved siden af IT-universitetet. Det skal rumme op til 137 almene ungdomsboliger og en mindre andel små almene familieboliger med eget køkken og bad. Derudover skal der gøres plads til min. 289 private kollegieboliger med eget bad, samt fælleslokaler og fælleskøkken.   

Det er grundejer, der står bag forslaget om opførslen af de nye boliger. Det har dog krævet en ændring i lokalplanen, da området før har været planlagt til serviceerhverv. De to boligblokke får et samlet etageareal på omkring 15.500 m2.

Det er arkitekterne fra Henning Larsen Architects, der har tegnet bygningerne, som begge bliver opført i bæredygtige genbrugsmaterialer. Tegnestuen står også bag nabobygningen IT-Universitetet og det nyopførte hovedkontor for Nordea.