I Ørestad Nord arbejdes der fortsat på at videreudvikle bydelens centrale park Grønningen.

I år fokuserer grundejerforeningen på at tilføre dufte, farver og spiselig beplantning. Både for at glæde områdets brugere og beboere, og for at fremme biodiversiteten i området. I den forbindelse har foreningen ansøgt Københavns Kommune om 86 Partnerskabstræer, som i skrivende stund er i gang med at blive plantet på Grønningen. De seneste år har man kunne ansøge Københavns Kommune om at få leveret gratis træer, så længe man selv står for at plante og pleje dem. På den måde indgår man i et partnerskab med kommunen om at gøre København grønnere. Grundejerforeningen har udnyttet muligheden for de gratis træer, og Grøn Vækst går snart i jorden for at gøre plads til de kommende træer.Træerne, der blandt andet består af Fuglekirsebær, Skovæble, Kirsebærkornel, Bornholmsk Røn, Hyld og Stilkeg, bliver plantet ind i de eksisterende områder med højere beplantning. Det gør man af to årsager. Den ene årsag er, at man i forvejen har foretaget jordforbedringer ved de eksisterende bede, og træerne får derfor de bedste vækstbetingelser ved at blive plantet netop der. Den anden årsag er, at man vil bevare det åbne landskab, så Grønningen fortsat har plads til fysisk aktivitet og leg, og så den også kan invitere til større arrangementer med plads til fx festtelt. Udover de 86 Partnerskabstræer supplerer foreningen med bærbuske, der plantes i yderkanterne af buskadserne, så bærerne er nemme at komme til.