Foto: By & Havn

Frosten er endnu ikke sat ind for alvor, men der begynder så småt at danne sig skorper af is på kanaler og søer i Ørestad.

Husk derfor at:

Der skiltes kun hvis isen er tyk nok til færdsel på disse steder!

Skiltningen vil blive opsat på synlige steder ved de relevante områder. Ingen skiltning, ingen færdsel! Sådan er det i resten af Københavns Kommune og derfor også i Ørestad.

Afmærkning på godkendte områder
Områder som er godkendt til færdsel og skøjtning afmærkes med stolper, kegler eller plastbånd, som er fastgjort til isen. Al færdsel og skøjtning skal foregå indenfor disse afmærkede områder.

Ørestad Vandlaug måler istykkelserne forskellige steder hver dag i perioder, hvor kanaler og søer er frosset til. Det er derfor vigtigt, at man ikke færdes på isen uden for disse områder, da isen kan være hullet eller tynd, også selvom man ikke kan se det på overfladen.

Sikker is er 16 cm tyk
Isen skal være minimum 16 cm tyk på kanalerne, og minimum 18 cm tyk på søerne i Ørestad Syd.

Men andre faktorer spiller også ind, når sikkerheden for færdsel på isen vurderes. Der må ikke være store luftbobler under isen, og der må ikke være tagrør eller anden beplantning, som gennembryder isen, da det svækker isens styrke uanset istykkelsen.

Desuden kan der opstå konvektion - dvs. cirkulerende varmebølger - under broer og trætoppe, som rager ud over vandoverfladen. Dette giver også en tyndere is, selvom man ikke umiddelbart kan se det.

Sund fornuft
Brug altid din sunde fornuft når du færdes på isen - også selvom der er skiltet for sikker færdsel. Lad ikke legende børn forsvinde ud af syne, og forsøg ikke på nogen måde at gennemhulle isen eller slå den i stykker.

Opdager du tegn på usikker is i godkendte og afmærkede områder, bedes du kontakte Ørestad Vandlaug på vandlauget@orestad.net hurtigst muligt.