I oktober-december plantes masser af træer og buskads i Byparken

Snart vil der igen være gravkøer og arbejdsmænd i Byparken. Næste trin i grundejerforeningen Ørestad Citys strategiplan er nemlig klar til udførelse. Alléen omkring den tværgående sti gennem parken skal udvides til et varieret og smukt plantebælte, og lommeparkerne mellem hhv. Golfparken og Sejlhuset og Sejlhuset og Cityhusene skal beplantes. Projekterne er en del af grundejerforeningens strategi om, at den grønne og vilde natur skal spille en større rolle i Ørestad City. Det er SLA arkitekter, som grundejerforeningen også har brugt i Skovbrynet mellem Wing House og Porthuset, der har tegnet projektet.

Løvtaget
Langs den nord-sydgående sti i den vestlige ende af Byparken anlægges en frodig og varieret beplantning med bede, buske og træer, der med tiden vil skabe et løvtag over området. Beplantningen får et farverigt udtryk, som følger med, når årstiderne skifter. Farverne er med til at give variation, skabe liv og bidrage til det kunstneriske udtryk. For at tiltrække mere dyreliv, plantes træer og buske med nødder, bær og frugt. I bedene vil de vilde planter dominere sammen med en blanding af blomster, grønne buske, træer og græsarter. Variationen i beplantningen skal bryde bydelens geometriske linjer lidt op og være med til at give en anden fornemmelse, når man kigger gennem parken og opholder sig i den.Stibelysning og frugtkrat på vej
Langs med stien vil der som en del af projektet blive etableret belysning, som længe har været et stort ønske fra mange beboere i Ørestad City. Belysningen bliver en kombination af stibelysning ved stien og elementbelysning mellem træer og planter. Stibelysningen bliver master med spots, som ikke vil genere beboere i de omkringliggende lejligheder, da de kan indstilles til at lyse meget præcist.

Plantebæltet og belysningen forlænges ud i lommeparken mellem Golfparken og Sejlhuset. Ud mod Edvard Thomsens Vej bliver der etableret en lidt større gruppe af træer, som kan skærme mod vinden, så der bliver bedre mulighed for at opholde sig i den ende af parken.

I lommeparken mellem Sejlhuset og City Husene bliver der anlagt et lille frugtkrat med spiselige bær, frugter og urter. Der vil blive plantet både skovjordbær, ramløg, rabarber og mynte, så der er mulighed for såvel at hente ingredienser til madlavningen som at gå sig en tur i velduftende omgivelser her i fremtiden.

Byggeperiode og byggeplads
Arbejderne vil finde sted fra september til december, som er den bedste sæson for plantearbejde. Der vil i byggeperioden blive udlagt køreplader på den tværgående sti, som stadig kan benyttes. Besøgende i parken opfordres til at udvise opmærksomhed, da kørepladerne kan blive glatte i vådt og koldt vejr.