I løbet af september har G/F Ørestad Universitetskvarter asfalteret den grussti, som strækker sig mellem de to broer på Grønningen. Nu har den også fået sin overfladebelægning.

Stien, der tidligere har været en grussti, er blevet asfalteret og beklædt med en overflade af granitskærver

Parkstien har fået en granitoverflade magen til den, som man kan finde på stierne til gående ovre på Amager Fælled. Overfladebelægningen består af granitskærver, som skal have tid til at sætte sig. Det betyder, at skærverne nogle steder ligger løst.

Når belægningen har haft tid til at sætte sig, renses stien for overskydende skærver. Dertil vil der blive udsået græs helt op til stien. Med tiden får stien derfor et mere naturligt udtryk.

Vandpytter og højt trafiktryk
Grundejerforeningen har forbedret stien for at komme vandpytter til livs. Trafiktrykket er nemlig så højt, at driften ikke har kunnet følge med på vedligeholdelsesfronten, og nye huller opstod, før de eksisterende kunne nå at blive fyldt. Derudover har gruset ikke været hensigtsmæssigt, når det kom til driftens udstyr til saltning og snerydning.

Opgraderingen har også haft til hensyn at understøtte fremkommelighed for alle parkens brugere, herunder dårligt gående samt gående med barnevogn.