Træerne til det nye anlæg er netop leveret, og lysmaster er sat op

Med projekt “Løvtaget” langs alléen mellem Horisonten og Golfparken i Byparkens vestlige side plantes over 50 nye træer samt en række buskadser og bunddækkende planter. Træerne er udvalgt enkeltvis af vores rådgivende landskabsarkitekter og leveres opbundet og med poser omkring rødderne, inden de plantes i den bearbejdede muld (billedet).

Belysning af både sti og i terrænet
Projektet indebærer også nye kabeltræk til sti- og elementbelysning, som nu er lagt. De nye kabler tilsluttes lysmaster, som er sat på hver side langs stien. På masterne monteres herefter op til tre retningsbestemte spots til oplysning af stien. Desuden sættes en række lave master med enkelte spots ude i landskabet omkring stien.

Klar til brug i 2017
Det samlede anlæg med både træer, planter og belysning skulle være afleveret inden juleferien, men forventes først færdigt og klar til aflevering primo 2017 grundet nogle tekniske udfordringer.
Anlægget er en del af en større strategisk udviklingsplan for Byparken og de øvrige fællesarealer i Ørestad City, som bestyrelsen har udarbejdet for årene 2014-2018. Allerede til februar forventer vi igangsættelse af endnu et planlagt parkanlæg omkring den nye Ørestad Streethal på Ørestads Boulevard 53.