Det er gået stærkt fremad med implementeringen af helhedsplanen for Ørestad Syd, som blev udviklet tilbage i 2016 i tråd med beboernes ønsker.

Skovrummet i sommertid. Foto: Kamille Hansson

Visionen er at skabe afgrænsede opholdsrum, hvor man kan finde læ fra blæsten, opholde sig og nyde naturen lige uden for vinduet. Vi anlægger naturrummene i etaper.

Tilbage i 2016 plantede grundejerforeningen de første 70 træer i Parkrummet ud for 8tallet. Meget er dog sket siden, og efter årets sidste etape har vi plantet hele 450 træer. Mange flere vil komme til, hertil blomsterbede og buskadser.

Overkommer udfordringer
Selvom plantningen går fremad, har anlægsarbejdet også budt på udfordringer. I 2018 anlagde vi en skovpark i den sydlige del af Else Asfelts Vej, men otte af de nyplantede træer gik desværre ud i løbet af sommeren - bl.a. pga. for lidt vanding i etableringsfasen samt udfordrende jordforhold. En redningsplan blev dog hurtigt iværksat, og træerne er siden blevet genplantet.

I år lagde vi også et nyt stykke af Parkbåndet langs Richard Mortensens Vej, hvor brandvej, skaterampe og terassedæk er omringet af nyplantede træer. Pga. de barske jord- og vejrforhold er der uforudsigelige vækstbetingelser. Derfor arbejder landskabsarkitekten og anlægsgartneren med grundig opfølgning og tilpasning.

Bestyrelsen i Ørestad Syd vil i 2020 indkalde til samtalevandring om de kommende etaper i helhedsplanen. Her vil vi også evaluere på de udførte anlæg.