Parkering

I Ørestad Nord er privatbilismen nedprioriteret, blandt andet fordi metroen giver kvarteret en effektiv kollektiv trafikbetjening. Ørestad Nord er underlagt maksimumgrænser for udviklingen af parkeringspladser ifølge lokalplanen, som siger, at der ikke må bygges flere parkeringspladser end 1 pr. 200 pr. etagemeter. Samtidig anbefaler kommunen ifølge lokalplanen, at parkeringspladserne gøres fælles.

For besøgende
Mange af kvarterets grundejere har selv etableret egne parkeringspladser, og det har medført, at der flere steder er aflukkede parkeringspladser, som kun kan benyttes med private licenser. Nedenfor findes et overblik over alle parkeringspladser og priser i Ørestad Nord.

Vi henviser desuden til generel information om parkering i København på: https://www.kk.dk/parkering 

For beboere
Der kan kun udstedes gratis beboerlicens til den vej, hvor bilejer har folkeregisteradresse, og altså ikke til andre veje i bydelen. Beboere kan dog leje P-licens på månedsbasis på KUAs parkeringspladser uden for normal arbejdstid. Se mere i listen nedenfor.

Grundejerforeningen afholdte beboermøde om parkering den 21. november 2012. Hent referatet under vores "Dokumenter".

Oversigt over P-pladser

Københavns Universitet Amager (KUA)
(Indkørsel fra Ørestads Boulevard eller Amager Fælled Vej)

Status: Det er pt ikke muligt at købe beboerlicens til området. Vi forventer en afklaring i sommeren 2017.
Administrator: Din Parkering
Henvendelser via www.Dinparkering.dk 

Ny KUA
Status: Tilladt for ansatte og besøgende på Københavns Universitet
Antal pladser: 30
Administrator: KUA
Link til Det Humanistiske Fakultet her.

DR Byen
Status: Tilladt for alle
Antal pladser: 500
Administrator: Carpark
Link til DR Byens parkering her.

Rued Langgaards Vej
Status: Fri parkering for alle i båse 
Betaling: Gratis (max 3 timer uden parkeringslicens)
Antal pladser: 27 heraf 2 handicappladser

Kaj Munks Vej
Status: Fri parkering for alle i båse
Betaling: Gratis (max 3 timer uden parkeringslicens)
Antal pladser: 38 heraf 2 handicappladser, 3 af-og-pålæsningspladser
og 2 taxaholdepladser.

Karen Blixens Vej
Status: Fri parkering for alle i båse
Betaling: Gratis (max 3 timer uden parkeringslicens)
Antal pladser: 20 heraf 3 handicappladser.

Njalsgade (døgnbasis)
Status: Offentlig betalingsparkering for alle i båse
Antal pladser: ca. 80
Administrator: Parkering København
Link til Parkering København her.

Njalsgade (månedsbasis)
Status: Udlejning af p-pladser på terræn
Link til bestilling hos Parkzone her.

Mikado House
Status: Offentlig tilgængelig parkering

Bikubenkollegiet
Find kontaktinfo på http://bikubenkollegiet.dk/ 

Tietgenkollegiet
Status: ca. 20 ledige pladser til leje
Mail-link til bestilling her.

IT-Universitetet
(Indkørsel til parkeringspladsen fra Rued Langgaards Vej og Kaj Munks Vej)
Status: Offentlig parkering
Antal pladser: 95
Administrator: Europark
Link til IT-Universitetets hjemmeside her.

Fælledhaven - FSB Bolig
Status: Beboerparkering og 9 stk. gratis gæsteparkering p-pladser alle dage fra kl. 07-17 (i 30 min.)
Antal pladser: 62 med beboerlicens. 6 handicappladser med beboerlicens.
Administrator: EuroPark
Link til Fælledhavems hjemmeside her.

Karen Blixen Parken
Status: Beboerparkering med licens

Universitetshaven

Status: Beboerparkering og handicap/gæsteparkering
Antal pladser: 94 pladser i lukket p-anlæg.
Administrator: Parkeringsforeningen Universitetshaven (andelsforening)
Link til Universitetshavens hjemmeside her.