En ny helhedsplan skal afhjælpe problemer med vindblæste gadeforløb og mangel på opholdsmuligheder i Ørestad Syd.

Høje bygninger og lige gader skaber ofte vindblæste byrum, der virker afvisende for de forbipasserende. Det er Ørestad Syd et eksempel på, og mange lokalbeboere ønsker bedre opholdsmuligheder og flere hyggekroge, hvor der er læ for vinden. ”Vi ønsker en mere varieret og læskabende beplantning med større oplevelsesmuligheder og bedre opholdsbetingelser i et til tider vindomsust miljø,” fortæller et medlem fra bestyrelsen i Ørestad Syd. I år udvikler bestyrelsen bl.a. unikke bænke og borde-bænke-sæt i samarbejde med de lokale Amager Skovhjælpere. Læs mere længere nede i artiklen.

Overblik over de typer af tiltag, som vil skabe mere beplantning, læ og ophold.

Tre koncepter, tre identiteter, én helhed

Tegnestuen Bang & Linnet har udviklet helhedsplanen på baggrund af inputs fra en beboerworkshop, der blev afhold tilbage i februar 2016, samt en workshop afholdt i 2014. Helhedsplanen tager højde for beboernes ønsker om bedre opholdsmuligheder, og inddeler Ørestad Syd i tre kvarterer, som det er skitseret i den kommunale lokalplan for området: Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet. Kendetegnet ved disse forløb er svungne gader, hvor beplantning, belægning og små broer inddeler de langstrakte gadeforløb i mindre pladser og hyggekroge, hvor man får lyst til at opholde sig. ”Planen skitserer de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. De enkelte forslag til arealer skal projekteres og kvalificeres, og der må derfor forventes ændringer, inden forslagene kan realiseres,” pointerer bestyrelsen. 

Tværsnit af parkrummet.

Natur skaber rum

Selvom Ørestad Syd ligger klods op af naturen på Kalvebod Fælled, kan det være svært at få øje på de naturlige elementer, når man går rundt mellem de høje bygninger. Det skal den nye helhedsplan lave om på. Det er visionen, at Else Alfelts Vej bliver omdannet til et såkaldt ’skovbånd’, hvor organiske former og frodig beplantning fylder ud mellem bygningerne. Langs Richard Mortens Vej skal beplantningen skabe læ for en række mindre parker, der skal indbyde til længerevarende ophold i det kommende parkrum. Kanalen længst mod øst bliver omdrejningspunkt for det nye kanalkvarter, og her kan der på længere sigt anlægges små broer og passager på tværs af kanalen med tilhørende trædæk, så man får mulighed for at komme helt ned til vandet.

Planen kan skabe ringe i vandet
Den nye helhedsplan bliver en markant ændring af de fælles udearealer i Ørestad Syd, og håbet er også, at den kan være til inspiration for lignende projekter andre steder. ”Ørestad Syd er en nytænkende bydel, og helhedsplanen er både ambitiøs og progressiv. Vi håber, den kan inspirere både inden- og udenfor for Ørestads grænser,” siger et medlem at bestyrelsen.

Plantegning af parkrummet ved Cafépladsen.

Udearealerne indrettes
Hvis man ønsker bedre opholdsmuligheder, skal møblementet også være i orden. Allerede nu er der stor efterspørgsel på flere siddepladser på bydelens grønne områder. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvilke stole, borde og bænke, der er de bedste for Ørestad Syds udeområder. Her har arbejdsgruppen valgt at arbejde videre med dels et almindeligt borde-bænke-sæt, der er flytbart samt enkeltstående bænke med ryglæn, som får faste pladser på bl.a. molepladser og ved kanalen. I bestyrelsen er der enighed om, at møblerne skal være med til at udtrykke områdets særlige identitet. Derfor har grundejerforeningen indgået et samarbejde med de lokale Amager Skovhjælpere, som skal producere møblerne. For udover at kunne levere unikke træmøbler fra deres eget savværk, er det også en lokal, socialøkonomisk virksomhed, der er med til at aktivere udsatte borgere. På den måde støtter grundejerforeningen en virksomhed i lokalområdet og sikrer desuden, at en fremtidig produktion og vedligehold af møblerne er lige inden for rækkevidde. Desuden er tegnestuen Bang & Linnet med til at udarbejde produktdesignet. Møbelproduktionen forventes igangsat i sommeren 2017.

Hold dig orienteret her på siden for flere nyheder om den nye helhedsplan.