Mere bynatur og kunst til Ørestad City i ny strategi

Mere bynatur, kunst og byrum for alle. Det er essensen af Grundejerforeningen Ørestad Citys strategi for 2019-2023, der lægger de store linjer for udviklingen af byrummet i Ørestad City de næste 5 år. Grundejerforeningen har de sidste 10 år sørget for træer, græs, spiselige bær, legepladser og mange andre fælles faciliteter i Ørestad Citys 5 parker og rekreative arealer, der dækker over 85.000 kvadratmeter.


De kommende 5 år fortsætter udviklingen af bydelen med fokus på kunst, bynatur og faciliteter, til gavn for alle i Ørestad. Det starter i 2019 med et nyt, midlertidigt kunstværk i Byparkens østlige ende hen mod Ørestads Boulevard. Dernæst bliver det nordøstlige hjørne af Byparken op mod C. F. Møllers Allé og Ørestads Boulevard bearbejdet med ny beplantning og et mere varieret terræn. Grundejerforeningen ønsker også at skabe rammer for at lokale, grønne fællesskaber kan udfolde sig i Metrohaverne og Frugtlommen i Byparken.Sammenhængende strategi

”Vores mål er at udvikle bydelen i en fornuftig retning og skabe gennemsigtighed omkring det. Derfor har vi udviklet en offentligt tilgængelig strategiplan, så folk kan se planen for bydelen og læse tankerne bag. Alle tiltag er en del af en større, sammenhængende strategi og vision for Ørestad City,” siger Mia Ellgaard, bestyrelsesformand for Grundejerforeningen Ørestad City.


Hun understreger, at planen ikke nødvendigvis vil blive udført slavisk, men udstikker den overordnede ramme. Undervejs forfølger bestyrelsen de bedste muligheder, og det kan betyde, at rækkefølgen af initiativerne bliver anderledes. Det er vigtigt for bestyrelsen, at borgere og erhverv er med i udviklingen, og det sker gennem workshops og de henvendelser, der dagligt kommer til grundejerforeningssekretariatet.

Borgernes bidrag fører til konkrete resultater, hvilket parkens små fuglehuse, faciliteterne i Fitnessparken samt lyset i hundegården og Løvtaget er eksempler på.Du kan downloade hele strategiplanen som pdf her. Her kan du læse bestyrelsens introduktion til strategi og vision, og du kan se et oversigtskort over projekter og deres placeringer i kvarteret og læse om de prioriterede indsatser for årene frem til 2023.

Strategiplanen er udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse i samarbejde med GFS Ørestad.