"Ørestad City er byen, hvor kunst, natur og urbant miljø forenes," lyder det i bestyrelsens vision for kvarteret. Grundejerforeningen præsenterer hermed Ørestad Citys Strategiplan 2014-2018.

Med en ny strategiplan for Ørestad City ønsker grundejerforeningen at udvikle forudsætningerne for det særlige byliv, som karakteriserer kvarteret mere end nogen anden københavnsk bydel. Strategien er foankret i tre kerneelementer i Ørestad Citys identitet: kunst, natur og urbant miljø.Natur og kunst er i hjertet af grundejerforeningens fremtidige indsats. Overordnet set arbejdes der ud fra tanken om Ørestad City som en stor sammenhængende park, der er underinddelt i mindre rum og zoner med forskellig identitet og funktion. Samspillet mellem kunst, natur og urbant miljø skal forene bydelen og give plads til diversitet og forskelligartede oplevelser.

Det ønskede resultat er en summen af liv i Ørestad City forstået som rekreation, leg, aktivitet, butiksliv, vækst, lyden af flere sprog på hoteller og i parkerne. Et Ørestad City, der fortsat er en ung og dynamisk bydel i konstant udvikling og forandring.

Se strategiplanen online nedenfor, eller klik her og hent den som PDF.


Asfalt, beplantning og den længede ventede Porthuset-park

Grundejerforeningen har allerede i 2014 igangsat projekter i området, som skal styrke disse kerneelementer. Det gælder bl.a. asfaltering af stierne i Byparken, som skaber bedre forudsætninger for den færdsel og traffik, som et urbant miljø skal understøtte.

Kvarterets nærhed til Naturpark Amager og forbindelserne mellem hoteller, attraktioner, forretningsdistrikt, parkområder og vild natur styrkes gennem kreative skilte, som viser vej til byens forskellige zoner og oplevelser.Beplantning og biomasse øges i kvarterets centrale grønne parker og områder, og projekteringen af en samlet beplantningsplan for Byparken og de tilstødende lommeparker er nu i sin endelige fase. Det samme gælder den længe ventede park mellem Porthuset og Wing House, som forventes klar til brug i foråret 2016.

Brugernes ønsker imødekommes
De enkelte indsatsområder baserer sig dels på beboere og brugeres ønsker for kvarteret, som vi har indsamlet på en række workshops de sidste par år, dels på faglige input fra arkitekter og rådgivere samt bestyrelsens erfaringer fra tidligere projekter.

Blandt beboere var asfaltering af Byparkens stier et varmt emne, ligesom der var overvældende ønske om en legeplads og en mere varieret beplantning med blandt andet frugttræer. Disse er mange andre ønsker er medtaget i strategiplanen og flere af dem er gennemført.Du kan bladre i hele strategiplanen onilne ovenfor eller spørge efter et trykt eksemplar på Ørestad Bibliotek eller hos GFS Ørestad. Her kan du læse bestyrelsens introduktion til strategi og vision, og du kan se et oversigtskort over projekter og deres placeringer i kvarteret og læse om de prioriterede indsatser år for årene frem til 2018.

Strategirapporten er udarbejdet af grundejerforeningens bestyrelse i samarbejde med GFS Ørestad og rådgiver Mike Ameko Lippert.

Klik her og læs interviewet i Ørestad Avis med bestyrelsesformand Michala Berg Dueholm.