Byudviklingen af Ørestad City har fokus på natur, kunst og det urbane miljø. Grundejerforeningen prioriterer beplantning og inventar af høj kvalitet, og vi kører år for år projekter, som tilsammen styrker rammerne for det gode liv - både for beboere og erhvervsdrivende.

SUMMEN AF LIV - Strategiplan for Ørestad City
I 2014 udviklede grundejerforeningen den strategiplan, som udstikker linjerne for bydelens udvikling de næste fire år. Strategien er forankret i tre kerneelementer: kunst, natur, og urbant miljø. På baggrund af disse er der defineret en række indsatsområder for 2014 til 2018. Det gælder fx asfaltering af stier, tilførelse af lægivende og vild beplantning i Byparken og udarbejdelse af en særskilt strategi for kunst i byrummene.

ANLAGT/UDVIKLET
2014
HVEM
NORD Arkitekter & GF Ørestad City
MERE INFO/LINK
- Strategiplan 2014-2018

Lethal og udendørs træningsfaciliteter

I 2013 blev det vedtaget, at kommunen opfører en uopvarmet lethal i Ørestad City, og i efteråret 2016 stod den nye hal færdig på parkgrunden ved siden af Bjerget på Ørestads Boulevard. Grundejerforeningen udlåner grunden til kommunen, men stod selv for at indrette arealets udendørs faciliteter. I 2011 blev der arbejdet på at udvikle en park med fokus på idræt og bevægelse. NORD Arkitekter, som også står bag lethallen, udviklede et spændende projekt, som holder fast i ideen om at afspejle den omkringliggende arkitektur og bygger på et koncept om at bygge idrætsaktiviteter op om små bjerge. Projektet blev udviklet med input fra bydelens aktører, bl.a. skole og gymnasium, og i samarbejde med en træningsekspert. Udearealerne blev indviet i juni 2017. 

ANLAGT/UDVIKLET
Lethal 2016
Fitnesspark 2017

HVEM
NORD Arkitekter 
MERE INFO/LINK

- Indvielse af Fitnessparken
- Udearealerne ved Lethallen er næsten færdige
- Ørestad Streethal får egen fitnesspark

Løvtaget

I 2016 igangsatte man arbejdet med at anlægge en frodig og varieret beplantning med bede, buske og træer, der med tiden vil skabe et løvtag over området langs den nord-sydgående sti i den vestlige ende af Byparken. Projektet er en del af grundejerforeningens strategi om, at den grønne og vilde natur skal spille en større rolle i Ørestad City. For at tiltrække mere dyreliv, plantes træer og buske med nødder, bær og frugt. I bedene vil de vilde planter dominere sammen med en blanding af blomster, grønne buske, træer og græsarter. Det viste sig imidlertid, at jordbundsforholdene var af så ringe kvalitet, at man måtte foretage omfangsrige forbedringer, der forlængede tidsplanen. Ligeledes m¨å man påregne yderligere vækstsæsoner før Løvtaget har groet sig helt tæt og frodig. 

ANLAGT/UDVIKLET
2017
HVEM
SLA Landskabsarkitekter  
MERE INFO/LINK
- Løvtaget gror sig frodigt de kommende år
- Nu tændes ny belysning i Byparken
- Allé og Løvtag i Byparken skrider frem 
- Projekt "Løvtaget" i Byparken skrider frem
- Belysning, træer og vild natur i Byparken

Skovbrynet

Skovbrynet er navnet på den frodige lommepark med vild beplantning, der ligger mellem Porthuset og Winghouse. Her har fokus været at lave en park med mulighed for længervarende ophold, ro og fordybelse. Den varierede beplantning skaber et spændende og forskelligartet udtryk hen over året, hvor farver ændres fra årstid til årstid. En lavring hjælper med at opsamle regnvand og skaber samtidig et naturligt, landskabeligt udseende. Som det gælder så mange andre områder i Ørestad, har anlægglesen af Skovbrynet også været præget af de dårlige jordforhold med traktose og nærrigsfattigt jord.  

ANLAGT/UDVIKLET

2016
HVEM
SLA Landskabsarkitekter
Optimus 
MERE INFO/LINK
- Ny, frodig park anlægges ny mellem Porthuset og Winghouse
- Se navnet på Ørestad Citys nye park

Glaspavillion af Dan Graham

Big Loop Becoming a Small Loop er den sigende titel på glaspavillionen i Byparken, der blev indviet 15. august 2015. Det er den amerikanske kunstner, Dan Graham, der står bag pavillionen. Han er kendt for brugen af en speciel type glas, der både er gennemsigtig og reflekterer lyset alt efter lysforholdende. Dette er med til at skabe en interessant oplevelse, når man bevæger sig på inder- og ydersiden af pavillionen samtidig med, at Byparken reflekteres i det buede glas. Kunstværket er formet som en konkylie og er placeret i den østlige del af Byparken. Projektet er finansieret af GF Ørestad City, Copenhagen Buisness District og Københavns Kommune. 

ANLAGT/UDVIKLET
2015
HVEM
Dan Graham
MERE INFO/LINK
- Fundament til kunstværk i Byparken støbes
- Indvielse af Dan Grahams kunstværk i Byparken

Udsmykning af Bella Center-væg

Der blev i kommunens budget for 2012 afsat 500.000 kr. til en udsmykning af hegnet langs Bella Center ud mod Ørestad Boulevard. Grundejerforeningen afholdt sammen med Artrebels en workshop for både beboere og kunstnere, som samlede inputs til projektet. Herefter afholdte Artrebels en konkurrence, hvor vinderen, den spanske street art-kunstner Hyuro, vandt med sit værk "In / Between", som afbilder en hjort i løb henad den 270 meter lange væg.

ANLAGT/UDVIKLET
2012, 2013
HVEM
Artrebels
Hyuro
MERE INFO/LINK
- Danmarks Længste street art kunstværk