Projekter - ældre

Træer adopteres fra Kgs. Nytorv
Da Byparken var forholdsvis ny, var træerne stadig meget unge. Derfor adopterede grundejerforeningen en række træer fra Kgs. Nytorv, som ellers skulle være fældet i forbindelse med renovering af torvet. Træerne står nu i den nordlige del af Byparken, og der er siden kommet endnu flere "gamle" træer til, sådan at den tværgående sti her giver fornemmelsen af en allé.

Jordforbedring i Byparken

Der har været store områder i Byparken, hvor græsset ikke har groet så godt, eller hvor jorden har haft problemer med at lede regnvandet væk. Dette sker typisk som resultat af traktose, altså faststampet jord, efter byggemaskiner og materiel har kørt på jorden, da der blev bygget. Derfor udførte grundejerforeningen i 2012 et omfattende jordforbedrings-projekt, der gjorde jorden mere drænende og sikrede, at vandet nu løber mod drænbrønde i parkens laveste punkter.

ANLAGT/UDVIKLET
2012
HVEM
Grøn Vækst
MERE INFO/LINK
- Time lapse video


Asfalterede stier i Byparken
I 2011 havde bestyrelsen fokus på at forbedre parkens stier. Den vestligste nord/syd gående sti blev asfalteret, og der blev etableret tre nye grusstier. Der blev desuden etableret et vandstik i Byparken.

Kunstgræsbane

Københavns Kommune bevilgede en kunstgræsbane til bydelen. Banen blev anlagt i det nord-østligste hjørne af Byparken og bruges hver eneste dag af områdets institutioner, beboere og Ørestad Idrætsforening.

ANLAGT/UDVIKLET
2012
HVEM
Københavns Kommune
INFO/LINK
- Spilleplan m.m.

Pocketparken ved Bella Hus

I 2010 blev pocketparken ved Bella Hus gjort færdig med etablering af udekøkken, en boldbane med net samt et opholdsområde og forskellig beplantning. Omkring felterne er der etableret læskærme, der passer til altanerne på Bella Hus.

ANLAGT/UDVIKLET
2010
HVEM
NORD Arkitekter

Hundegård

I 2010 fik fik bydelen også sin længe ventede hundegård, hvor hunde kan løbe frit. Hundegården er placeret i byparken i enden tættest mod Center Boulevard. Den er indrettet med forskellige redskaber til hundene og lægivende beplantning, og så ligner den et kødben oppe fra.

ANLAGT/UDVIKLET
2010
HVEM
Grøn Vækst
INFO/LINK
- Kort om hundegården

Nye”gamle” træer

Som et særligt projekt blev det besluttet at købe 100 ”gamle” træer til byparken, som kunne være med til at give mere læ og flere opholdsmuligheder i byparken. Der blev i løbet af 2010 og 2011 plantet 100 ”gamle” træer i parken, som har stået rundt omkring i København og på planteskoler. Træerne er en blanding af lindetræer, egetræer, fuglekirsebær, platantræer, spidsløn m.fl.

ANLAGT/UDVIKLET
2010, 2011
HVEM
Grøn Vækst

Ældre strategiplaner for Ørestad City


Her kan du kigge i Ørestad Citys strategier for 2009-2013 og for 2014-2018.

ANLAGT/UDVIKLET
2009 og 2014
HVEM
GF Ørestad City