Mandag i sidste uge flyttede Sweco A/S ind i sine nye lokaler på Ørestad Boulevard 41. Helt præcist får 784 medarbejdere deres hverdag i det nye, bæredygtige domicil, der ligger lige ved Bella Center metrostation.

Swecos nye hovedkontor rummer 11.700 m2 og har undervejs i byggeriet opnået guldmedalje inden for en certificering i bæredygtighed kaldet DGNB. Det betyder kort fortalt, at de første etaper af byggeriet lever op til nogle bestemte krav inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det er bl.a.  klimavenlige byggematerialer og et godt arbejdsmiljø for Swecos medarbejdere. Indtil videre er der kun tale om en præcertificering, men Sweco regner med at få den endelige DGNB-certificering i løbet af kort tid. Om den færdige bygning også kan opnå guld, må tiden vise.

Bæredygtigt byggeri
Swecos nye domicil er langt fra den eneste bygning i Ørestad, der fokuserer på bæredygtighed. Rambølls hovedkontor har også en DGNB-certificering, og den kommende KLP-kontorbygning på Kay Fiskers Plads er lige som Sweco blevet prækvalificeret og fået guld. Men boligbyggeriet er også med i kampen om guldet. To byggerier med etageejendomme og rækkehuse i Ørestad Syd har også fået en guld DGNB-præcertificering.  

Skalerer ned til Sundby 
Lige som sine naboer langs metrolinjen er Swecos nye hovedkontor højest ud mod metroen og lavest ind mod det eksisterende byggeri i Sundby. Det står nemlig i lokalplanen, at bygningerne skal skalere ned, så højden passer bedre til de lavere huse i Sundby.