Årets generalforsamlinger i Ørestads grundejerforeninger er lige på trapperne. Det er en enestående mulighed for dig, der enten interesserer dig for eller vil være med til at præge videreudviklingen af fællesområderne.

I 2020 fokuserede Arenakvarterets grundejerforening på samtalevandringer med beboerne og at gøre Byfælleden mere brugervenlig. Du har også mulighed for at præge videreudviklingen af fællesområderne i hjertet og hjørnerne af dit kvarter. Foto: GFS Ørestad

Inden for meget kort tid har Byfælleden fået en brugervenlig opgradering i form af borde- og bænkesæt på træplateauerne, fritklippede stier i det vilde græs, træbroer på tværs af vandløbet og en nedgang fra promenaden ved Royal Arena.

På samme tid har “Skovpladsen” ved Kalvebod Fælled Skolens kiss-and-ride-zone fået et grønt løft med flere træer, blomsterbede, bærbuske, siddepladser og forhøjninger i terrænet.

Beboernes idéer

De konkrete idéer til udviklingsprojekterne opstod på de samtalevandringer, den lokale grundejerforening arrangerede sammen med beboere i Arenakvarteret.

Arenakvarterets udviklingsprojekter i 2020 viser, at der i Ørestad er kort vej fra inspiration til planlægning og fra planlægning til handling.

Og du kan være med til at præge udviklingen.Samtalevandringen er en metode, grundejerforeningerne i hhv. Ørestad Syd og Arenakvarteret har udviklet til aktiv borgerinddragelse. Repræsentanter for foreningen og en gruppe beboere tager simpelthen en gåtur i kvarteret og taler om idéerne til byudviklingsprojekter, som man kommer på dem! Foto: GFS Ørestad

Hvem ringer du til?

I Ørestad er det ikke kommunen, som passer, fornyer og sikrer værdien af parker, pladser, private fællesveje og kanaler.

Fællesområderne bliver i stedet løbende overdraget fra udviklingsselskabet By & Havn til de lokale grundejerforeninger.

Når en forening får overdraget et areal, medfølger ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle det.

Det er grundejerforeningen, som sørger for, at du har pæne veje uden huller, nem adgang til store og små grønne områder og faciliteter til udendørs aktiviteter og rekreation.

Bydelens legepladser, hundegårde, boldbaner, grillpladser og hvilezoner er alle udviklet med de daglige brugeres behov i centrum – og med de daglige brugere ved roret.

En lidt anderledes styreform

Det er en anderledes måde at styre byudviklingen på. Foreningen styres nemlig demokratisk med repræsentanter fra dit nabolag.

Som beboer eller erhvervsdrivende i Ørestad har du derfor reelt mere indflydelse på udviklingen i dit nærområde, end andre københavnere har.

Og du har adskillige muligheder for at få din stemme hørt!

Først og fremmest kan du stille op til bestyrelsen på vegne af din bolig- eller ejerforening. Der er brug for kræfter, som brænder for at præge nærområdets byrumsprofil i en bæredygtig retning.

Du har også mulighed for at vise din interesse for bestyrelsesarbejdet uden nødvendigvis at skulle stille op til bestyrelsen selv.

På den årlige generalforsamling kan du høre om foreningens afsluttede udviklingsprojekter, og du får en forsmag på de kommende projekter.

Derudover får du mulighed for at tale med dine repræsentanter i bestyrelsen eller tage en snak med GFS Ørestads driftschef om bydelsdriften og den grønne omstilling.

Det er til enhver tid nemt at få fat i Grundejerforeningssekretariatet (GFS Ørestad), som gerne tager imod dine gode idéer og forslag til forbedringer.

Datoer for generalforsamlingerne 2021

Ørestad City Syd (Arenakvarteret): 7. april

Ørestad Syd: 15. april

Ørestad Universitetskvarter (Nord): 16. april

Ørestad City: 27. april

Hvis du er interesseret i generalforsamlingen i dit kvarter, kan du sende en mail til GFSekretariatet@orestad.net - så får du en indkaldelse! Alle fire generalforsamlinger afholdes i år digitalt
I Ørestad City er det grundejerforeningen, som har indrettet og fortsat udvikler Byparken samt andre fællesområder. Fotos: GFS Ørestad