I dag går gartnerne i jorden mellem Horisonten og Det Fleksible Hus for at færdiggøre sidste etape af Løvtaget.

Her planter de nye træer som supplement til de eksisterende. Langs stien kommer der små forhøjninger med naturgræs og små bærbuske.

Den lille park bliver på den måde et varieret naturlandskab i tråd med resten af Løvtaget, som stod færdigt i sommer. Langs stien opsætter man også belysning og dræn, så stien bliver bedre at færdes på. Gartnerne forventer at være færdige om 4-5 uger.

Beboerne kom med inputs til projektet, inden arbejdet gik i gang. Mange af de inputs er indarbejdet i den endelige løsning, og ligger derfor til grund for parkens udformning.

Du kan læse mere om Løvtaget her.