Der bruges rigtig mange ressourcer på at indsamle og håndtere affald, og arbejdsbyrden er blevet meget stor. Dette mest fordi, de opsatte affaldsspande ikke altid bliver brugt.

Syn som dette hører desværre ikke til de sjældne. Det skyldes især, at ikke alle bruger affaldsspandene hver gang / Foto: Ute Wolff Sönksen

Forbedrer driften, hvor vi kan
Vi forbedrer løbende bydelsdriften, hvor vi kan. I dag tømmer vi affaldsspandene hver anden dag i vinterhalvåret og hver dag i sommerhalvåret på de områder, grundejerforeningerne drifter. For ti år siden kunne vi nøjes med hver 14. dag.

Derudover gør vi meget for at holde trit med de privatejede fortove, veje og stier, men når flere begynder at tage mindre hensyn, er det noget op ad bakke.

Langt de fleste er heldigvis gode til at tage sig af deres nærområde. Tak for det!

Pilottester ny affaldsspand
Affaldsspandene på grundejerforeningernes arealer kalder meget snart på en udskiftning. Vi oplever som nævnt store udfordringer, hvad angår brug og tømning af spandene. Og så er der fuglene... Derfor er vi begyndt at teste en ny model i Ørestad Syd.

Den nye model er mere kompakt, men rummer samme indholdskapacitet som den, vi bruger nu. Derudover er det muligt at montere askebægre og hundeposedispensere på siderne, mens lugerne nægter affaldssultne fugle adgang.

Hvis pilottesten går godt, vil driften begynde at udskifte den gamle model med den nye senere i år.

Rulles ud løbende
Vi skifter ikke alle affaldsspandene ud på én og samme tid. I stedet vil den nye model rulles ud løbende, som de eksisterende spande “dør”.

Det skyldes, at der efterhånden er vanvittigt mange affaldsspande på tværs af de arealer, foreningerne drifter. En komplet udskiftning har derfor en pris, som må spredes ud over flere år for ikke at sluge budgetterne til andre driftstiltag.