I løbet af de næste måneder udvikler Grundejerforeningen Ørestad City det nordøstlige hjørne af Byparken. Resultatet bliver et mere varieret terræn, fortættet beplantning og en snoet sti, som binder parken sammen.

Tegning: SLA Arkitekter


Sammen med lavninger og små høje i terrænet skal beplantningen af forskellige træer, buske og græsser "bløde parken mere op." Anlægget sigter både mod at skabe rum for udeliv og mod et højere naturindhold i Byparken.

Endnu en tilføjelse til parken bliver en helt ny petanquebane i det nye anlæg. Banen var ikke en del af den oprindelige plan, men eftersom mange beboere har ønsket det, har vi fået indarbejdet den i forbindelse med dette projekt.

“Dejligt med mere natur i Byparken”
Facebook har mange beboere allerede bakket op om projektet. “Dejligt med mere natur i parken,” bliver der blandt andet skrevet, mens en anden kommenterer: “Godt tiltag for området.” “Så er det bare frem med petanquekuglerne,” lyder det også - og til det kan vi kun være enige.

Grundejerforeningen arbejder sammen med SLA Arkitekter, der også har tegnet Løvtaget og Skovbrynet i Sivegaden. Entreprenør er Ebbe Dalsgaard A/S. Projektet forventes afsluttet primo december.

Du kan også følge grundejerforeningernes arbejde på GFS Ørestads sider på Facebook og Instagram.