I takt med at bygninger og infrastruktur bygges færdig, vil bydelens fællesarealer byde på forskellige faciliteter. Det gælder fx borde-bænke-sæt og boldbaner.

Royal Arena
Derudover har bydelen som helhed en stærk arrangements- og bevægelsesorienteret profil. Den centrale Royal Arena er fra 2017 blevet vært for en lang række arrangementer, herunder VM i ishockey, svømmestævne og masser af store koncerter. 

Ørestad Skøjtehal
Bydelen huser også Ørestad Skøjtehal, som er hjemsted for ishockey- og kunstskøjteløberne i foreningen Copenhagen Lions. Skøjtehallen havde rejsegilde i februar 2016 og er allerede nu taget i brug. Det er Københavns Kommune, som driver skøjtehallen. Du kan læse mere om den på www.ørestadskøjtehal.dk

Parkering
Ligesom i resten af Ørestad administreres alle offentlige parkeringspladser af By & Havn. På sigt skal P-pladser indrettes i P-huse, som de også findes i Ørestad City og Ørestad Syd. Indtil da vil der være midlertidigt indrettede P-anlæg på terræn. Private P-pladser til institutioner, hotel, erhverv mv. administreres selvstændigt af de enkelte bygningers ejere.

Fremtidige faciliteter
Ørestad City Syd undergår en stærk udvikling i 2016-2018, og siden her vil løbende blive opdateret med nye faciliteter i bydelen. Fællesarealer anlægges typisk først, når byggepladserne for de enkelte byggerier er ved at være afsluttede. Der anlægges desuden kanalanlæg og bassin, som efter følgende overdrages og administreres af Ørestad Vandlaug.